The Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení v Bratislave, abbr. VŠMU

STRUCTURES


Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave Zochova 1
813 01

Vo vývoji slovenského hudobného života nadviazala Hudobná fakulta VŠMU na tradície hudobného školstva a kultúry na území Slovenska v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. Pred vznikom ČSR to boli najmä cirkevné i mestské inštitúcie, spomedzi nich najmä Kirchenmusikverein v Bratislave a jeho vzdelávacie aktivity, Löschdorferova a neskôr Mestská hudobná škola a iné. V rokoch 1919 až 1949 sa ťažisko významu a vývoja presúva na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko, neskoršie Štátne konzervatórium v Bratislave. Typ školy pražského konzervatória, ako najvyššieho umelecko-pedagogického pracoviska umožňujúceho vrcholné vzdelávanie špičkových umeleckých talentov v danom čase na Slovensku chýbal. Vznikom VŠMU sa vytvoril predpoklad pre uskutočňovanie takéhoto výchovno-vzdelávacieho procesu.


Vo vývoji slovenského hudobného života nadviazala Hudobná fakulta VŠMU na tradície hudobného školstva a kultúry na území Slovenska v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. Pred vznikom ČSR to boli najmä cirkevné i mestské inštitúcie, spomedzi nich najmä Kirchenmusikverein v Bratislave a jeho vzdelávacie aktivity, Löschdorferova a neskôr Mestská hudobná škola a iné. V rokoch 1919 až 1949 sa ťažisko významu a vývoja presúva na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko, neskoršie Štátne konzervatórium v Bratislave. Typ školy pražského konzervatória, ako najvyššieho umelecko-pedagogického pracoviska umožňujúceho vrcholné vzdelávanie špičkových umeleckých talentov v danom čase na Slovensku chýbal. Vznikom VŠMU sa vytvoril predpoklad pre uskutočňovanie takéhoto výchovno-vzdelávacieho procesu.